Sunday, 7 November 2010

Forcing laughter, faking smiles, Same old tired, lonely place


Vissa förändringar är roliga och andra mindre roliga. Den här är mindre rolig.