Sunday, 15 May 2011

YSL- mine?


Det finns inte ord eller hur många minuter som kan beskriva hur mycket och hur länge jag har velat ha dessa ringer. YSL 125 euro. www.netaport.com