Sunday, 13 March 2011

High and Low


High and Low det är jag, upp och ner, ner och upp. Men så är det, vi kan alltid skylla på stress och andra 2011 symptom.
Just nu hade jag velat hoppa ut från ett 20 våningshus och ta mitt pågående examensarbete med mig.